กฏระเบียบความปลอดภัยในการทำงานที่สถานีบริการน้ำมันฯ และการขับขี่รถยนต์ฯ ของบริษัทโฟลว์โก้ จำกัด