Voyager II System (BOS)

VG2 F Series

VG2 F Series คือระบบบริหารงานธุรกิจค้าปลีก ระบบควบคุมการขาย สำหรับธุรกิจ สถานี บริการน้ำมัน, NGV และที่มีร้านมินิมาร์ทภายในสถานี ครอบคลุมระบบขายปลีกหน้าลาน มินิมาร์ท ระบบติดต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมัน,NGVระบบควบคุมหลังร้าน เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบริหารลูกค้าสมาชิก เงินเชื่อ รายงานภาษีพิเศษเฉพาะสำหรับธุรกิจน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนั้นรองรับธุรกิจตั้งแต่ที่มีสาขาเดียว ตลอดจนธุรกิจที่มีหลายสาขา และมีระบบควบคุมจากสำนักงานใหญ่
รวมทั้งให้บริการคำปรึกษาการวางระบบและบริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ราคาเบื้องต้น 3x,xxx บาท
คำอธิบาย

VG2 F Series คือระบบบริหารงานธุรกิจค้าปลีก ระบบควบคุมการขาย สำหรับธุรกิจ สถานี บริการน้ำมัน, NGV และที่มีร้านมินิมาร์ทภายในสถานี ครอบคลุมระบบขายปลีกหน้าลาน มินิมาร์ท ระบบติดต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมัน,NGVระบบควบคุมหลังร้าน เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบริหารลูกค้าสมาชิก เงินเชื่อ รายงานภาษีพิเศษเฉพาะสำหรับธุรกิจน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนั้นรองรับธุรกิจตั้งแต่ที่มีสาขาเดียว ตลอดจนธุรกิจที่มีหลายสาขา และมีระบบควบคุมจากสำนักงานใหญ่
รวมทั้งให้บริการคำปรึกษาการวางระบบและบริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศไทย

รายละเอียด
ระบบบริหารจัดการหลังร้าน (BOS)
 • คือระบบควบคุมการขายทีรองรับการทำงานมากมาย เช่น
 • มีหน้าจอขายที่ใช้งานง่าย สะดวก ออกแบบมาสำหรับ สถานีบริการน้ำมัน และค้าปลีก
 • ติดต่อ/ ควบคุมตู้จ่ายน้ำมันอัตโนมัติจากเครื่องขาย
 • รองรับตู้จ่ายได้หลายยี่ห้อ เช่น tatsuno, gilbarco
 • รองรับเครื่องขายได้หลายยี่ห้อ เช่น PC ธรรมดา,NEC,Lemel
 • รองรับการขายน้ำมันใส, NGV และสินค้าทั่วไปในบิลเดียวกัน
 • รองรับการขายสินค้าประเภทอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม
 • รองรับการขายแบบมีโปรโมชั่นรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย
 • mix/match , ของแถม ส่วนลด %, บาท ต่อจำนวนหรือบาท
 • รองรับการขายน้ำมันแบบ Self Service
 • รองรับการขายน้ำมัน,NGV แบบอนุมัติผ่านบัตร
 • รองรับการขายพร้อมกันได้ไม่จำกัด
 • สามารถตรวจสอบและควบคุมตู้จ่ายได้จากเครื่องขาย
 • รองรับประเภทการชำระเงินได้หลายประเภท เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรสมาชิก เงินเชื่อ บัตรส่วนลด
 • รองรับการติดต่อกับ Payment gateway เช่น EDC
 • รองรับการขายสินค้าแบบมี บาร์โค้ด หรือระบุรหัสสินค้า
 • สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
 • การรับชำระเงินจากลูกหนี้เงินเชื่อ

ระบบบริหารงานหลังร้าน (Back Office System)
 • เป็นระบบเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถบริหารงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
 • บริหารข้อมูลสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ คือสามารถจัดการข้อมูลสินค้าน้ำมันใส สินค้าทั่วไป อาหาร/เครื่องดื่มได้ในหน้าจอเดียวกัน
 • มีระบบการสั่งซื้อสินค้า และคำนวณปริมาณการสั่งซื็อให้อัตโนมัติ
 • สามารถ กำหนดโปรโมชั่นการขายได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบเป็นของแถม ส่วนลดบาท , % และ Mix-match และยังสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้า และช่วงเวลาได้
 • มีระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ทั้งน้ำมันใสและสินค้าทั่วไป
 • มีระบบการบริหารลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไป ลูกค้าสมาชิก ลูกค้าเงินเชื่อ ทั้งแบบลูกค้าบุคคล และลูกค้าที่เป็นองค์กร สามารถกำหนดประเภทชำระเงินได้เอง ครอบคลุมทั้งเงินสด บัตรเครดิต เงินเชื่อ ส่วนลดแบบต่างๆ
 • มีระบบบริหารลูกค้าเงินเชื่อในรูปแบบเงินเชื่อบัตรเครดิต สามารถ ปิดรอบบัญชี ออกใบแจ้งหนี้ (statement) ที่มีรอบบัญชีแตกต่างกันได้ รายงานสามารถ export เป็นไฟล์ pdf, excel ได้
 • กราฟแสดงข้อมูลน้ำมันใสตามถังน้ำมัน
 • รองรับรายงานภาษีน้ำมันเฉพาะ เช่น ภาษี ก,ข,ค และ รายงาน นพ 115
 • รายงานปิดกะ/ปิดวันที่ครอบคลุม รายงานการขายน้ำมันใส/ สินค้าทั่วไป จำแนกตามประเภทการชำระเงิน และรายงานลูกค้าเงินเชื่อ
 • รายงานสินค้าคงคลัง และรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ
รายละเอียดสินค้า 
 • ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (Hardware Standards)
 • เครื่องบริหารหลังร้าน CPU-Back Office เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เราสั่งผลิตมาโดยเฉพาะ
 • ยี่ห้อ AAEON Industrial Grade ออกแบบมาเพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป
 • เพื่อรองรับธุรกิจของท่านให้ขายได้ต่อเนื่องยาวนาน
 • พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงหลักๆ
 • เครื่องสำรองไฟ UPS ขนาด 1500 KV.
 • เครื่องป้องกันไฟกระชาก Surge Protection
 • เครื่องพิมพ์รายงาน HP Laser Jet รุ่น P1102
 • ตู้แร็ค สำหรับติดตั้งชุดอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วนที่ลงตัว