PARKER

สายจ่ายน้ำมันขนาดต่างๆ

สายจ่ายน้ำมันขนาดต่างๆ ขนาดความยาว 10.5 ฟุต, 11 ฟุต, 13 ฟุต, 15 ฟุต  ขนาด 3/4 นิ้ว, 5/8 นิ้
ราคาเบื้องต้น 2,xxx บาท
คำอธิบาย

สายจ่ายน้ำมันขนาดต่างๆ ขนาดความยาว 10.5 ฟุต, 11 ฟุต, 13 ฟุต, 15 ฟุต 
ขนาด 3/4 นิ้ว, 5/8 นิ้