บริการคาลิเบรตถังน้ำมัน (APC)

ระบบ APC คือการทำ Calibration โดยสร้างตารางการอ่านค่าถังใหม่ ด้วยระบบที่ทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำสามารถดำเนินการได้ทั้งถังเก่าและถังใหม่

โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้ถัง 200 ลิตรในการตวงน้ำครั้งละ 200 ลิตร แล้วเทลงในถังน้ำมันแล้วรอจนน้ำที่เทลงไปนิ่งจึงวัดความสูงพร้อมบันทึกความสูงต่อปริมาตรน้ำที่เทลงไป ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 17-18 ชม.ต่อถัง แต่ระบบ APC ของเรานั้น เราใช้ระบบซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเองมาควบคุมการจ่ายน้ำหรือน้ำมันลงในถังที่จะวัดและใช้ไม้วัดอัตโนมัติ (Probe) ที่มีความละเอียดสูงในการวัดค่าความสูงของน้ำหรือน้ำมันโดยเราสามารถตั้งการอ่านค่าได้ต่ำถึง 50 ลิตรต่อครั้ง (ความละเอียดในการคาลิเบรตมีผลต่อระยะเวลาในการทำงาน