สวัสดิการพนักงาน

โฟลว์โก้ดูแลพนักงานของเราเหมือนคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพและสังคม เพื่อให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการร่วมงานกับเรา

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้ยืมพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • เงินช่วยเหลือพนักงานโอกาสต่างๆ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
โฟลว์โก้ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของพนักงานของเรา ดูเพิ่มเติม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • รางวัลตอบแทนช่วงอายุงาน 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี
 • การฝึกอบรม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม/เครื่องแบบพนักงาน
 • ชมรมกิจกรรมต่างๆ
 • สถานที่ออกกำลังกาย Fitness
 • รายได้อื่นๆ เกี่ยวกับการทำงาน (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน) เช่น  ค่าที่พัก , ค่าโทรศัพท์ , ค่าเดินทาง/ค่ายานพานะ , ค่าไมล์เลจ

JOBS OPENING

 • Call Center 2 อัตรา
  คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง 
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี 
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  • สามารถทำงานเป็นกะและล่วงเวลาได้ 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  • การให้บริการรับแจ้งซ่อม และ แก้ไขปัญหางานให้กับลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง 
  • ประสานงานภายในกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง