นโยบายความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานใหม่ที่สถานีบริการ ของบริษัทโฟลว์โก้ จำกัด