Other services

โฟล์วโก้ให้บริการซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ มีไว้บริการให้กับท่านทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ไม่เพียงแต่งานซ่อมบำรุงเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีงานบริการด้านอื่น ไว้คอยช่วงเหลือดูและคุณ เช่น

เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า และงานบริการทุกชนิดในสถานีบริการน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน (GILBARCO) จากโรงงานผลิต
 • ตู้จ่ายน้ำมันมือสองพร้อมใช้งาน
 • มือจ่าย สายจ่ายน้ำมัน
 • เครื่องวัดระดับน้ำมันใต้ดิน (AUTOMATIC TANK GAUGING)
 • เครื่องเติมลมอัตโนมัติ (AIRTEC)
 • ระบบท่อ, ถังใต้ดินต่างๆ
 • ระบบควบคุมการขาย (VOYAGER)
 • อุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับน้ำมัน อย่างครบวงจร
 • ซ่อม ติดตั้ง จำหน่าย แลกเปลี่ยน ดัดแปลง ให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
 • หลุมน้ำมันใต้ดิน
 • ระบบท่อน้ำมัน
 • ระบบไฟฟ้า
 • เดินสายสัญญาณต่างๆ สายไฟและสายสัญญาณเครือข่าย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันและระบบออโตเมชั่น ( ระบบ POS )
 • ติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำมันและตรวจจับน้ำมันเพื่อป้องกันการสูญหาย (Veeder Root)
 • Preventive Maintenance การบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน
 • ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่และ Spare Part ของตู้จ่ายน้ำมันยี่ห้อ Gilbarco
 • ตรวจรับรองมาตรวัดมิเตอร์ตู้จ่ายน้ำมันทั่วประเทศ
 • งานติดตั้งระบบเครื่องเติมลมอัตโนมัติ
 
ในขณะเดียวกันก็ได้ทำการติดตั้งระบบออโตเมชั่น (ระบบ POS) เพื่อควบคุมการขายน้ำมันสามารถออกรายงานสรุปยอดขายน้ำมันใส จากมิเตอร์ตู้จ่ายและ ระบบหล่อลื่นหลังลานหรือแม้แต่ระบบลูกหนี้ได้ด้วย ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ ที่ได้ผลิตและพัฒนาขึ้นมาเองอย่างต่อเนื่องของบริษัท โฟลว์โก้ จำกัด ที่มีชื่อ เรียกว่า Voyager System ปัจจุบันได้ติดตั้งและใช้งานอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันของ บริษัท ปตท. เป็นหลัก และยังมีระบบอื่นๆ ที่ได้รับผิดชอบดูแล งานด้านบริการอยู่ เช่น
 • ระบบ Light House ที่ใช้อยู่สถานีบริการน้ำมัน PTTRM
 • ระบบ Easygass ใช้อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน Susco, Bangchak และ Dealer
 
ซึ่งไม่เพียงแต่ระบบน้ำมันเท่านั้น ยังมีสถานีที่เป็นก๊าซธรรมชาติด้วยนั่นก็คือ (NGV) บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด ยังเป็นผู้ที่ให้การบริการ ระบบควบคุมการจ่ายก๊าซอีกด้วย

และรับทดสอบท่อ/ถัง โดยทาง บริษัท เอส อี ที เอส จำกัด (บริษัทในเครือ บจก.โฟลว์โก้) โดยทางบริษัทสามารถออกใบรับรองให้ได้หลังจากผ่านการทดสอบท่อ/ถัง ตามเกณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ในการทดสอบท่อและถังน้ำมันโดยระบบ MassTach