แท่งวัดระดับน้ำมัน(Probe)

วัดด้วยระบบสัญญาณแม่เหล็กเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีความแม่นยำในการวัด 
ราคาเบื้องต้น 8x,xxx บาท
คำอธิบาย

Mag 1 Leak Detection Probe 

 • วัดด้วยระบบสัญญาณแม่เหล็กเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีความแม่นยำในการวัด 
 • สามารถวัดการรั่วซึมภายในของถังน้ำมันได้ละเอียดถึง 0.38 LPH
 • สามารถใช้งานได้กับทุกชนิดน้ำมันเพียงเปลี่ยน Float Kits หรือลูกลอยวัด 
 • สามารถใช้งานกับ Float Kits ขนาด 2" - 4" 
 • สามารถใช้ร่วมกับ CLSD Software (TLS350R) 
 • สามารถตรวจเช็คปริมาณน้ำและอุณหภูมิของน้ำมันในถัง 
 • สามารถใช้กับระบบ Automatic Tank Calibration


Mag 2 Leak Detection Probe 

 • วัดด้วยระบบสัญญาณแม่เหล็กเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีความแม่นยำในการวัด 
 • สามารถวัดการรั่วซึมภายในของถังน้ำมันได้ละเอียดถึง 0.76 LPH 
 • สามารถใช้งานได้กับทุกชนิดน้ำมันเพียงเปลี่ยน Float Kits หรือลูกลอยวัด 
 • สามารถใช้งานกับ Float Kits ขนาด 2" - 4" 
 • สามารถตรวจเช็คปริมาณน้ำและอุณหภูมิของน้ำมันในถัง
รายละเอียด

รายละเอียด
แท่ง Probe ที่ถูกติดตั้งลงไปในถังน้ำมันใต้ดิน มีทั้งแบบสแตนเลส และอลูมิเนียม 
ตามชนิดของน้ำมัน มีความแข็งแรงทนทานสูง ภายในแกนเป็นระบบสัญญาณแม่เหล็ก 
โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความละเอียดหน่วยที่วัดได้จึงความแม่นยำสูง 

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

 • วัดด้วยระบบสัญญาณแม่เหล็กเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่วัดได้ที่มีความแม่นยำในการวัด 
 • สามารถใช้งานได้กับทุกชนิดน้ำมันเพียงเปลี่ยน Float Kits 
 • สามารถใช้งานกับ Float Kits ได้ทั้งขนาด 2" - 4" ตามขนาดของท่อ 
 • สามารถตรวจเช็คปริมาณน้ำและอุณหภูมิของน้ำมันในถังได้ 
 • มีความยาวหลายขนาด ตั้งแต่ 7.6 ฟุต- 9 ฟุด เพื่อให้สอดคล้องกับความสูง ของถังน้ำมัน