ทดสอบท่อและถังน้ำมันใต้ดิน

แผนกทดสอบท่อและถังน้ำมันใต้ดิน
ทำไมต้องมีการทดสอบถังน้ำมันใต้ดิน
  • ท่อน้ำมันที่มีการติดตั้งใหม่
  • ทดสอบทุกๆ 10 ปี ตามกฎหมายสำหรับท่อจ่ายน้ำมันและท่อรับน้ำมันที่มีการใช้งานไปแล้ว 10 ปี
  • ทดสอบทุกๆ 2 ปี ตามกฎหมายสำหรับท่อระบบVR1-B
  • เมื่อสงสัยว่ามีนัำมันสูญหาย หรือท่อรั่ว

วิธีการทดสอบ : ทดสอบด้วยระบบแมสเทค (MassTech) ที่ไม่จำเป็นต้องสูบน้ำมันออกและสามารถตรวจสอบได้ว่า รั่วอยู่ที่บริเวณใดได้อย่างแม่นยำ